System monitoringu technicznego (MT) Stadionu Narodowego w Warszawie - wersja II PDF Drukuj

– wersja przygotowana przy założeniu limitowanego czasu na montaż i uruchomienia system MT

(termin realizacji zadania około 2 miesiące od czasu podpisania umowy)


Założonenia do projektu uproszczonego systemu MT Stadionu Narodowego

monitoring-narodowy-3-11. System MT musi spełniać swoją rolę wspierania procedur utrzymania obiektu i podniesienia bezpieczeństwa Użytkowania także w wersji uproszczonej.

2. System musi posiadać możliwość rozbudowy, tak aby do bazy danych i modułu ekspertowego możliwe było dołożenie kolejnych podsystemów pomiarowych.

3. System powinien umożliwiać wyznaczanie wartości sił i przemieszczeń (naprężenia i odkształcenia) w znacznie liczbie punktów konstrukcji, uzupełniając niewielką liczbę punktów pomiarowych.

4. System musi posiadać funkcje interpretacji wyników danych pomiarowych i obliczeniowych, które umożliwiają formułowanie zaleceń dla Użytkownika.

5. Niezbędna jest weryfikacja i aktualizacja procedur wnioskowania o stanie technicznym obiektu.


Moduł pomiarowy

monitoring-narodowy-3-2Moduł pomiarowy składa się z systemu pomiaru przemieszczeń w 5 punktach (patrz rys. 2). Geometria stadionu i sposób jego użytkowania wymuszają zastosowanie urządzeń geodezyjnych. W przypadku użycia automatycznych systemów pomiarowych typu Tachimetr, dodanie dodatkowych punktów pomiaru przemieszczeń przy realizacji kolejnych etapów rozbudowy systemu, praktycznie nie wymaga nakładów finansowych.

Pomiar przemieszczeń na iglicy, centralnej jest weryfikacyjnie, niezależnie od pomiaru technologiami geodezyjnymi, wykonywany za pomocą urządzenia GPS (z oprogramowaniem umożliwiającym pomiar parametrów dynamicznych obiektu).

Moduł pomiarowy jest wyposażony w czujniki pomiaru temperatury na elementach konstrukcji stalowej (4 czujniki).

Moduł pomiarowy jest wyposażony w system pomiaru przyspieszeń. Iglica mierzona jest trzykierunkowym akcelerometrem (1 akcelerometr trójosiowy).

Moduł pomiarowy wyposażony jest w minimum 1 zestaw do pomiaru kierunku i prędkości wiatru (możliwe jest wykorzystanie danych z istniejącego systemu zainstalowanego na potrzeby użytkowania dachu ruchomego) oraz 2 kamer do szacowania grubości zalegającego śniegu.

Prace niezbędne do wykonania systemu monitorigu w wersji uproszczonej (wariant II)

1. Instalacja czujników i systemów pomiarowych (moduł pomiarowy).

2. Adaptacja (standardowej struktury) bazy danych wraz z oprogramowaniem służącym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi (element modułu ekspertowego).

3. Wykonanie obciążeń próbnych (testy mechaniczne, identyfikacja pól rozkładu temperatury itp.)

4. Walidacja i kalibracja modelu numerycznego konstrukcji.

5. Aktualizacja parametrów modelu numerycznego na bazie danych pomiarowych.

6. Wybór funkcji użytkownika i zdefiniowanie ich parametrów (uwagi i komunikaty dla Użytkownika).

7. Rozruch systemu.

8. Rozbudowa systemu pomiarowego i systemu diagnostycznego bazującego na drganiach.
(Większość prac ma charakter prac badawczo-wdrożeniowy)


Założenia do budowy system MT Stadionu Narodowego w Warszawie - wersja II

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). 

> poznaj nas

modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszczeń bazuje na hydro-niwelatorze  –
dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering