System monitoringu technicznego (MT) Stadionu Narodowego w Warszawie - wersja I PDF Drukuj

– wersja przygotowana przy założeniu limitowanego czasu na montaż i uruchomienia system MT

(termin realizacji zadania około 2 miesiące od czasu podpisania umowy)


Założonenia do projektu uproszczonego systemu MT Stadionu Narodowego

monitoring-narodowy-2-11. System MT musi spełniać swoją rolę wspierania procedur utrzymania obiektu i podniesienia bezpieczeństwa Użytkowania także w wersji uproszczonej.

2. System musi posiadać możliwość rozbudowy, tak aby do bazy danych i modułu ekspertowego możliwe było dołożenie kolejnych podsystemów pomiarowych.

3. System powinien umożliwiać wyznaczanie wartości sił i przemieszczeń (naprężenia i odkształcenia) w znacznie liczbie punktów konstrukcji, uzupełniając niewielką liczbę punktów pomiarowych.

4. System musi posiadać funkcje interpretacji wyników danych pomiarowych i obliczeniowych, które umożliwiają formułowanie zaleceń dla Użytkownika.

5. Weryfikacja i aktualizacja parametrów dla procedur wnioskowania o stanie technicznym obiektu wymaga wykonania obciążeń próbnych i użycia teorii optymalizacji.Moduł pomiarowy

monitoring-narodowy-3-2Moduł pomiarowy składa się z systemu pomiaru przemieszczeń w 5 punktach (patrz rys. 2). Geometria stadionu i sposób jego użytkowania wymuszają zastosowanie urządzeń geodezyjnych. W przypadku użycia automatycznych systemów pomiarowych typu Tachimetr, dodanie dodatkowych punktów pomiaru przemieszczeń przy realizacji kolejnych etapów rozbudowy systemu, praktycznie nie wymaga nakładów finansowych.

Moduł pomiarowy jest wyposażony w czujniki pomiaru temperatury na elementach konstrukcji stalowej (14 czujników). Czujniki pozwalają na opis pola rozkładu temperatur zarówno na konstrukcji rurowej jak i linowej dachu. Koszt czujników temperatury jest stosunkowo niewielki.

Moduł pomiarowy jest wyposażony w system pomiaru przyspieszeń. Iglica mierzona jest trzykierunkowym akcelerometrem, zaś przyspieszenia w czterech punktach położonych na ringu wewnętrznym mierzone są w kierunkach pionowych (5 akcelerometrów).

Moduł pomiarowy wyposażony jest w minimum 1 zestaw do pomiaru kierunku i prędkości wiatru (uzupełniający istniejący już zestaw zainstalowany na potrzeby dachu ruchomego) oraz 2 kamery do szacowania grubości zalegającego śniegu.


Prace niezbędne do wykonania systemu monitorigu w wersji uproszczonej (wariant II)

1. Instalacja czujników i systemów pomiarowych (moduł pomiarowy).

2. Adaptacja (standardowej struktury) bazy danych wraz z oprogramowaniem służącym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi (element modułu ekspertowego).

3. Wykonanie obciążeń próbnych (testy mechaniczne, identyfikacja pól rozkładu temperatury itp.)

4. Walidacja i kalibracja modelu numerycznego konstrukcji.

5. Aktualizacja parametrów modelu numerycznego na bazie danych pomiarowych,

6. Wybór funkcji użytkownika i zdefiniowanie ich parametrów (uwagi i komunikaty dla Użytkownika).

7. Rozruch systemu

8. Rozbudowa systemu pomiarowego i systemu diagnostycznego bazującego na drganiach.
(Większość prac ma charakter prac badawczo-wdrożeniowy)


Założenia do budowy system MT Stadionu Narodowego w Warszawie -- wersja I

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gdańsku

System składa się z modułu pomiarowego, 4 kamer, modułu eksperckiego i modułu powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering