System monitoringu technicznego PGE Arena w Gdańsku PDF Drukuj

System zaprojektowany przez dra hab. Żółtowskiego i wykonywany przez firmę Neostrain

(Opis przygotowano na podstawie materiałów załączonych do postępowania przetargowego, Bieg2012, 2011 „Projekt ogólny monitoringu konstrukcji zadaszenia Stadionu Gdańsk – Letnica”)


PGE Arena w Gdańsku

Konstrukcja zadaszenia trybun składa się z 82 przestrzennych kratownicowych wiązarów stalowych w formie łuków sierpowych wspartych na fundamentach lub na podziemnej części konstrukcji żelbetowej. Konstrukcja poza fundamentami jest niezależna od pozostałych części stadionu i stanowi odrębny statycznie i strukturalnie element. Więzary główne połączone są ze sobą obwodowymi elementami tworzącymi zamknięte pierścienie. Dodatkowo więzary są usztywnione stężeniami prętowymi typu X. Wysokość od poziomu stopy do powierzchni dachu wynosi ok. 38 m. Długość wspornika nad trybuną liczona od łożyska do krawędzi dachu nad boiskiem wynosi ok. 48m.

monitoring-pge-1 monitoring-pge-2
Widok na PGE Arena

Wiązar główny 


System monitoringu technicznego konstrukcji dachu PGE Arena

Cel instalacji systemu: wsparcie procedur utrzymania obiektu i podniesienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

System składa się z modułu pomiarowego w skład, którego wchodzą:

• czujniki przemieszczeń pionowych - 16 sztuk
• czujniki pomiaru przyspieszeń - 16 sztuk
• czujniki pomiaru odkształceń i temperatury – 256 sztuk
• czujniki pomiaru prędkości i kierunku wiatru - 16 sztuk
• tyczki śniegowe lub inne urządzenia do określenia grubości powłoki śniegu - 4 sztuki
• kamera- 4 sztuki
• referencyjna stacja pogodowa umieszczona na pobliskim moście wantowym - 1 komplet
• jednostka centralna - 1 komplet

monitoring-pge-3


Położenie punktów na rzucie stadionu

i na wiązarze głównym


W systemie monitoringu nie przewidziano ciągłej oceny stanu technicznego (SGN i SGU) na bazie modelu numerycznego. Komunikaty o stanie obiektu wysyłane są wyłącznie na podstawie danych pomiarowych. Założono, że pomiar przemieszczeń ma być realizowany za pomocą dalmierzy laserowych, których ciągła praca jest ograniczona, w przypadku przebywania na obiekcie kibiców.

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gdańsku

System składa się z modułu pomiarowego, 4 kamer, modułu eksperckiego i modułu powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering