System monitoringu technicznego Hali ERGO ARENA w Gdańsku PDF Drukuj

System zaprojektowany i wykonany przez zespół prof. Wilde 2010
(projekt i realizacja Wilde Engineering, Fundacja WILIŚ PG, współpraca Politechnika Gdańska)

 

Hala ERGO ARENA

Dach hali ERGO ARENA w Gdańsku jest stalową kratownicą przestrzenną podpartą na czterech betonowych pylonach (rozstaw w osiach 70,60 x 66,60 m).

monitoring-ergo-1 monitoring-ergo-2 monitoring-ergo-3
Widok Hali ERGO ARENA Kratownicowa konstrukcja dachu Węzeł kratownicy


System monitoringu technicznego hali ERGO ARENA (PERUN-3)

Cel instalacji systemu: wspieranie procedur utrzymania obiektu (przeglądy techniczne, odśnieżanie) i podniesienie bezpieczeństwa użytkowania (ciągła ocena stanu obiektu).

System składa się z modułu pomiarowego (5 punktów pomiaru przemieszczeń i 1 punkt pomiaru temperatury) oraz dwóch kamer do szacowania warstwy zalegającego śniegu modułu eksperckiego i modułu powiadamiania.

monitoring-ergo-4 monitoring-ergo-5 monitoring-ergo-6
Położenie punktów pomiarowych model MES dachu Czujniki pomiaru przemieszczeń

 

System pomiaru przemieszczeń bazuje na hydro-niwelatorze (urządzenie zaprojektowane i wykonane przez zespół prof. Wilde na potrzeby ciągłego monitoringu obiektów budowalnych) – dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm. Weryfikacja pomiaru przemieszczeń w środku hali wykonuje się systemem laserowym (urządzenie zaprojektowane i wykonane na potrzeby monitoringu hali) – dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm. System ekspertowy bazuje na koncepcji referencyjnego modelu numerycznego.

Wyniki i wnioski z dotychczasowego użytkowania systemu PERUN-3

Pomiar przemieszczeń od 03 grudnia 2010 do 14 kwietnia 2011 roku pokazał małą wrażliwość dachu na dobowe odziaływanie temperatury oraz pomijalny wpływ odziaływań dynamicznych.

monitoring-ergo-7 monitoring-ergo-8
Widok na panelu użytkownika Przemieszczenia środka dachu od 3.12.2010 do 14.04.2011


System pokazał, że konstrukcja dachu w sezonie 2010/2011 pracowała poprawnie. Bazodanowy system ekspercki umożliwia ciągły dostęp do wszystkich gromadzonych danych. System może być rozbudowany o dowolny moduł pomiarowy i praktycznie nieograniczoną liczbę i rodzaj czujników. System monitoringu PERUN - 3 jest rozbudowywany o zaawansowany system optymalizacji kosztów utrzymania technicznego konstrukcji hali.

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). 

> poznaj nas

modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszczeń bazuje na hydro-niwelatorze  –
dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering