Realizacje PDF Drukuj


SYSTEMY MONITORINGU TECHNICZNEGO


Zrealizowane systemy monitoringu technicznego 

Konsultowane systemy monitoringu technicznego 

System monitoringu technicznego Stadionu Narodowego w Warszawie
– wersja przygotowana na podstawie opinii projektanta Lorenza Haspela

Inne systemy monitoringu technicznego DIAGNOSTYKA NIENISZCZ?CA

  • Analiza i wizualizacja danych pomiarowych ramy stalowej pracy hydraulicznej
    (FLEXTRONICS, Tczew)

  • Analiza danych diagnostyki fundamentu betonowego
    (GRUPA LOTOS, Gda?sk)

  • Analiza jednorodno?ci betonu stropu betonowego
    (GRUPA LOTOS, Gda?sk)

  • Projekt wibroizolacji budynku nara?onego na oddzia?yania dynamiczne wywo?ane ruchem ko?owym i kolejowym 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszcze? bazuje na hydro-niwelatorze  –
dok?adno?? pomiaru przemieszcze? < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering