publikacje PDF Drukuj

 

Wybrane publikacje z listy filadelfijskiej:

Wilde K., Rucka M., Tejchman J. 2008. Silo music – mechanism of dynamic flow and structure interaction, 186: 113-129

Rucka M. Wilde K. 2007. Guided waves in steel rails – experimental works and wavelet signal processing. Key Engineering Materials; 347: 115-120.

Rucka M. Wilde K. 2005. Damage location in beam and plate structures by wavelet analysis of experimentally determined mode shapes. Key Engineering Materials; 293-294: 313-320.

Rucka M., Wilde K. 2006. Crack identification using wavelets on experimental static deflection profiles. Engineering Structures; 28(2): 279-288.

Rucka M., Wilde K. 2006. Application of continuous wavelet transform in vibration based damage detection method for beam and plates. Journal of Sound and Vibration; 297: 536:550.

Wilde K., Witkowski W. 2003. Simple model of rain-wind induced vibrations of stayed cables. J. Wind Eng. a. Industrial Aerodyn. 2003 vol. 91 s. 873-89.Monografie, skrypty:

Rucka M., Wilde K. 2007. Application of wavelet analysis in damage detection and localization. Wydawnictwo Politechniki Gda?skiej.

Rucka M., Wilde K. 2008. Dynamika budowli z przyk?adami w ?rodowisku MATLAB®. Wydawnictwo Politechniki Gda?skiej.Wybrane publikacje z innych czasopism i konferencji:

Rucka M. Wilde K. 2005. Lokalizacja uszkodze? konstrukcji belkowych za pomoc? bada? dynamicznych i analizy falkowej. In?ynieria i Budownictwo; 6: 333-335

Zasada M., Wilde K. „Zastosowanie w?ókien ?wiat?owodowych do obserwowania i diagnozowania konstrukcji in?ynierskich”, In?ynieria i Budownictwo, nr 11/2007, str. 594 – 596, Fundacja PZiTB In?ynieria i Budownictwo, Warszawa, 2007.

Dudek M., Wilde K. „Identyfikacja parametrów dynamicznych mostu zespolonego w warunkach eksploatacji”, In?ynieria i Budownictwo, nr 11/2007, str. 605 – 608, Fundacja PZiTB In?ynieria i Budownictwo, Warszawa, 2007.

Rucka M., Wilde K. 2003. Crack identification in cantilever beam using wavelets. Workshop on advanced mechanics of urban structures, Gda?sk, Poland, 165-168.

Rucka M., Wilde K. 2004. On using digital photos in a structure rehabilitation. International Workshop on rehabilitation of existing urban building stock, Gda?sk, Poland, 109-112.

Rucka M., Wilde K. 2004. Identyfikacja zniszcze? belek poprzez transformat? falkow? statycznej linii ugi?cia. XLX KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu In?ynierii L?dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2004”, Warszawa-Krynica, t. II: 149-156.

Rucka M., Wilde K. 2004. Numerical simulation of damage detection in rectangular plate by two dimensional continuous wavelet transform. International Workshop on simulations in urban engineering, Gda?sk, Poland, 205-208.

Wilde K., Rucka M. 2005. Damage detection in rectangular plates by continuous two-dimensional wavelet transform, Eurodyn Conference, Paris, France, 1935-1940.

Rucka M., Wilde K. 2005. Identyfikacja uszkodze? p?yt dwuwymiarow? transformat? falkow? eksperymentalnej postaci drga?. XLXI KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu In?ynierii L?dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2005”, Gda?sk-Krynica, t. II: 89-96.

Niedostatkiewicz M., Rucka M., Wilde K. 2005. Application of time-frequency methods for analysis of dynamic silo flow. The 8th Conference Shell Structures Theory and Applications, Gda?sk-Jurata, 393-397.

Rucka M., Wilde K. 2006. Diagnostic system of cylindrical shell based on experimental modes and wavelet analysis. Third European Workshop on Structural Health Monitoring, Granada, Spain, 609-616.

Wilde K., Hirsz M., Dudek M. and Rucka M. 2006. Experimental study on multilevel damage detection strategy for plate structures. 4th World Conference on Structural Control and Monitoring.

Rucka M., Wilde K., Tejchman J. 2006. Experimental studies of self-excited dynamic effects during granular flow in silos. 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2006, Krakow, Poland. Volume of abstracts, 101-102.

Rucka M., Wilde K., Tejchman J. 2007. Silo music – experimental investigations and a mechanical model. International Symposium on Numerical Models in Geomechanics, NUMOG X, 691-697.

Wilde K., Rucka M., Chró?cielewski J. 2007. Wave propagation in elastic rod and plate – simulations and experiments. CMM-2007 – Computer Methods in Mechanics.

Wilde K., Rucka M., Hirsz M., Dudek M. 2007. Application of neural network for multilevel SHM system in plates. III ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials.

Rucka M., Witkowski W, Wilde K. Chró?cielewski J. 2007. Wave propagation in steel truss girder for structural health monitoring. III ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials.

Wilde K., Dudek M., Hirsz M., Rucka M. 2007. Wielopoziomow system diagnostyki konstrukcji. Badania eksperymentalne na p?ycie stalowej. XLXIII KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu In?ynierii L?dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2007”, Bia?ystok-Krynica, t. II: 547– 554.

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszcze? bazuje na hydro-niwelatorze  –
dok?adno?? pomiaru przemieszcze? < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering