o Wilde Engineering PDF Drukuj


Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firmą realizującą zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wieżowce, hale produkcyjne i sprzedażowe, obiekty użyteczności publicznej). Firma specjalizuje się w doradztwie technicznym oraz instalacji i utrzymaniu systemów pomiarowych w budownictwie. Głównym założycielem firmy Wilde Engineering Sp. z o.o. jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

 

wilde-krzysztof

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wildepolski inżynier, profesor budownictwa specjalizujący się w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Politechniki Gdańskiej. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Wikpedia

W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W latach 1992–1995 był doktorantem na Uniwersytecie Tokijskim, tam też pracował w latach 1995–1999 i uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2003, tytuł naukowy profesora w 2009, a w roku 2016 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor ponad 200 publikacji i 4 patentów. Działalność naukowa prof. Wildego i współpracowników skupiona jest na opracowaniu systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Zespół prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach infrastrukturalnych oraz systemów monitoringu technicznego konstrukcji.

 
modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszczeń bazuje na hydro-niwelatorze  –
dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gdańsku

System składa się z modułu pomiarowego, 4 kamer, modułu eksperckiego i modułu powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering