o Wilde Engineering PDF Drukuj


Firma Wilde Engineering jest jednostką wspierającą innowacyjne prace Laboratorium DIM (diagnostyka, identyfikacja, monitoring) Politechniki Gdańskiej. Naszym celem jest diagnostyka i monitoring konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych i tanich rozwiązań. Serdecznie zapraszam do współpracy.

 

wilde-krzysztof

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde urodził się 11 stycznia 1966 r. w Gdańsku. Studia magisterskie ukończył w roku 1989 w Katedrze Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej. Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1990 roku w Katedrze Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej.

W roku 1992 uzyskał stypendium rządu japońskiego i stał się słuchaczem studium doktoranckiego Uniwersytetu Tokijskiego w Japonii. Doktorat obronił w roku 1995. W latach 1995-1999 pracuje na Uniwersytecie Tokijskim uzyskując stanowisko Associate Professor. W roku 1999 powraca do pracy w Katedrze Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej.

W roku 2002 uzyskuje stopień doktora habilitowanego i podejmuje się funkcji Prodziekana ds. Kształcenia. W latach 2004-2008 był dwie kadencje Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

W działalności naukowej interesuje się dynamiką konstrukcji inżynierskich, w tym aerodynamiką mostów i metodami eliminacji szkodliwych drgań. Ostatnie zainteresowanie naukowe to diagnostyka, identyfikacja i monitoring konstrukcji inżynierskich z zastosowanie zautomatyzowanych systemów eksperckich. Prof. Krzysztof Wilde jest twórcą i kierownikiem Laboratorium DIM specjalizującego się w ocenie stanu technicznego obiektów infrastrukturalnych.

 
modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszczeń bazuje na hydro-niwelatorze  –
dokładność pomiaru przemieszczeń < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gdańsku

System składa się z modułu pomiarowego, 4 kamer, modułu eksperckiego i modułu powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering