Wilde Engineering Sp. z o.o.

Ul. Marcowa 21
80-178 Gda?sk

NIP 583-315-01-05
REGON: 221605628
KRS 0000409993

+ 48 668 858 488

biuro@wilde-engineering.pl 

?
Pola oznaczone * s? obowi?zkowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszcze? bazuje na hydro-niwelatorze 
dok?adno?? pomiaru przemieszcze? < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

copyright Wilde Engineering