DIAGNOSTYKA NIENISZCZĄCA Drukuj


DIAGNOSTYKA ULTRADŹWIĘKOWA

- projekty badań nieniszczących elementów betonowych

- propozycje i opinie dotyczące doboru urządzeń do diagnostyki nieniszczącej

- projekty badań nieniszczących nietypowych elementów stalowych 

- projekty rozwiązań z zastosowaniem fal kierunkowych (guided waves), w dużych konstrukcjach metalowych

- zaawansowana przetwarzanie syganałów

- projekty i analizy łącznych zastosowań drgań niskich i wysokich częstotliwości (nonlinear acustics)

- zaawansowane modele propagacji fal sprężystych

- optymalizacja metod diagnostyki ultradźwiękowej z zastosowaniem wzbudzenia wielopunktowego
 

 diagnostyka-ultradzwiekowaDIAGNOSTYKA NA BAZIE DRGAŃ

- projekty badań dynamiki obiektu (systemy wielopunktowego pomiary przyspieszeń i różnorodnych metod wzbudzania drgań)

- zaawansowane technologie przetwarzania sygnałów pomiarowych 

- wyznaczanie częstości drgań własnych obiektów

- wyznaczanie postaci drgań własnych

- szacowanie tłumienia konstrukcji

- opinie i ekspertyzy dotyczące możliwości poprawy dynamiki obiektów budowlanych

- projekty wzmocnień konstrukcji ze względu na problemy dynamiczne

- projekty wibroizolacji budynków narażonych na drgania wywołane ruchem kołowym i kolejowym

- zaawansowane modele numeryczne dynamiki konstrukcji (nieliniowość geometryczna i materiałowa)

- numeryczna ocena trwałości konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem drgań obiektu

 

 diagnostyka-drgania


NASZE REALIZACJE

- Analiza i wizualizacja danych pomiarowych ramy stalowej pracy hydraulicznej (FLEXTRONICS, Tczew)

- Analiza danych diagnostyki fundamentu betonowego (GRUPA LOTOS, Gdańsk)

- Analiza jednorodności betonu stropu betonowego (GRUPA LOTOS, Gdańsk)

- Projekt wibroizolacji budynku narażonego na oddziałyania dynamiczne wywołane ruchem kołowym i kolejowym